top of page

ריטיינר - הסכם שירות

הסכם התקשרות בעלות חודשית קבועה המקנה שירות מקיף הכולל:

 • תחזוקה מלאה של כל מערכי המחשוב והרשת לרבות שירותי Out-Sourcing.

 • תמיכה מלאה של מערכות מחשוב, שרתים וציוד תקשורת.

 • מתן פתרונות מקיפים למערך המחשוב והרשת.

 • תכנון, הקמה ותחזוקה של מערכות אבטחה במעגל סגור.

 • אספקה והתקנת שרתים, תחנות קצה, ציוד היקפי ואפליקציות.

 • טיפוך בכל סביבות עבודה מבוססות מערכות מידע ומערכות הפעלה.

 • מערך גיבויים, אבטחת מידע, הגנה מפני מזיקים.

 • מענה מיידי לכל תקלה ברמת סיוע טלפוני, שליטה מרחוק או הגעת טכנאי לאתר.

Tech Knife Green

בנק שעות 

רכישת בנק שעות מקנה מסלול חוזי לקבלת שירות בכל עת על בסיס עלות שעת עבודה הנמוכה מהמחירון:

 • השירות אינו מוגבל בזמן.

 • טיפול במערך המחשוב של הארגון לרבות חומרה ותוכנה.

 • יעוץ טכני

 • הקמת מערכות הגנה בארגון

Tech Knife Red

קריאת שירות

מסלול ללא הסכם התקשרות אשר ניתן על בסיס זמינות:

 • טיפול במערך המחשוב של הארגון לרבות חומרה ותוכנה.

 • יעוץ טכני

 • הקמת מערכות הגנה בארגון

Tech Knife Blue

לקבלת פרטים 

Phone Icon
bottom of page