top of page

שירותי תמיכה ותחזוקה

Tech Knife Poster

חברת Spot - צוות מקינטוש, מספקת שירותי תמיכת רשתות מחשבים לתחום העסקי מזה למעלה מ-25 שנים. שירותים הכוללים תמיכה טכנית ופתרון תקלות בזמן תגובה מיידי וחסר תחרות, יעוץ והתקנה של פתרונות מחשוב ההולמים את סביבת העבודה ותקציב החברה.

חברת Spot - צוות מקינטוש, הקמה ותמיכה ברשת מרובת מערכות הפעלה - חיבור בין מערכות שונות - MacOS, Windows, Linux, ברמת התיקיות והקבצים - שיתופם בין משתמשי הארגון, וברמת התשתית - רשת התקשורת, שירותי אינטרנט, גישה למדפסות ושרתים מקומיים. כיום הדבר אפשרי יותר מאי פעם ומתבצע באופן ״שקוף״ למשתמש.

התמיכה הטכנית למערכות המחשוב בארגון מופעלת על פי רוב בשתי תצורות שונות או באמצעות שילוב שתיהן גם יחד.
התצורה הראשונה: תמיכה באמצעות השתלטות מרחוק – טכנאי המחשבים משתלט מרחוק על ציוד הקצה בארגון, בין אם האמור במחשב, שרת, Firewall, או כל ציוד קצה אחר הניתן להתחברות מרחוק, מבצע אבחון מהיר של התקלה ומביא אותה לידי פתרון טכני מקצועי עד לשביעות רצון הלקוח.

התצורה השניה: תמיכה באמצעות הגעה פיזית לאתר הלקוח – בשיטה זו, טכנאי המחשבים/איש הרשתות והתקשורת מגיע פיזית למשרדי הלקוח, שם הוא מקבל סקירה קצרה אודות התקלה או הצורך של הלקוח ופועל פיזית בצמוד לעובדי הארגון עד לפתרון כלל התקלות בבית הלקוח או עד להקמת תשתיות המחשוב והתקשורת החדשות/הנוספות הנדרשות בארגון.

התצורה השלישית: לקוחות קבועים שרכשו את חבילת הרטיינר, נהנים מחזוקת מערכת שוטפת המתבצעת על בסיס קבוע, נקיון קבצים זמניים, עדכוני מערכת, בדיקת כשירות מחשבים, עדכוני תוכנות האנטי וירוס וכו׳, ובכך מקטינים את הסיכוי לתקלה משביתת עבודה.

זכור, כשתחנת העבודה מושבתת, גם העבודה מושבתת!

מסלולי שירות
support-png-8.png
bottom of page