top of page
חיפוש

Startup Manager

עודכן: 2 במאי 2018

מהו Startup Manager?

מצב זה מאפשר לך לברור מאיזה ווליום (דיסק קשיח, דיסק און קיי עם מערכת הפעלה מותקנת, תקליטור איתחול) המחשב יטען את מערכת ההפעלה. מצב זה דומה מאוד לפונקצית ה-Startup Disk שמופיעה ב-System Preferences כאשר ההבדל העיקרי הוא שבמקרה הזה אנו בוחרים בווליום הרצוי לפני עליית המחשב.


לכניסה למצב Startup Manager יש לכבות את המחשב ולהדליקו כשמקש (Option (alt במקלדת לחוץ.

יש להמשיך וללחוץ על המקש עד להופעת המסך הבא:

שימו לב, ייתכן ותצוגת הווליומים על המסך תהיה שונה אצלכם, היא כאמור תלויה במספר המדיות/ווליומים שבהן יש מערכת הפעלה זמינה להעלאת המחשב.


בהצלחהComments


bottom of page