top of page
חיפוש

High Sierra- תקלות מערכת ותאימותלהלן מספר Issues שנתקלתי בהם לאחרונה במערכת High Sierra. חלק מהתקלות יתוקן מן הסתם בעדכוני התוכנה העתידים לבוא.


תוכנת Adobe Illustrator - אדובה פרסמו רשימת תקלות תוכנה

תוכנת Autocad - לא ניתן להתקין את גרסת 2017 על מערכת 10.13, אבל, אם התוכנה היתה מותקנת במחשב לפני השדרוג ל- 10.13 היא תעבוד ללא תקלות.

תוכנת Messenger - הופסקה התמיכה ב- gTalk

מערכת Microsoft Office 2016 - רק גרסת 15.35 ומעלה תעבוד, פירוט במאמר הבא.

תוכנת Parallels - רשימת תקלות במאמר הבא.bottom of page