top of page
חיפוש

הסרת GoogleDrive


הסרה של תוכנת Google Drive ומחיקת הקבצים:

1. הכנס ל- Preferences בתוך תוכנת GoogleDrive וצא מהחשבון הפעיל.

2. הכנס לתיקיית Applications ומחק את תוכנת GoogleDrive.

3. לחץ והחזק את מקש Alt ובחר Library מתוך תפריט Go שב-Finder.

4. מחק את הקבצים הבאים:


  • ~Library/Application Support/Google/Drive

  • ~Library/Caches/com.google.GoogleDrive

  • ~Library/Group Containers/google_drive

  • ~Library/Preferences/com.google.GoogleDrive.plist

  • ~Library/Cookies/com.google.GoogleDrive.binarycookies

לפני מחיקת הקבצים (בתנאי כמובן שאתה לא זקוק להם במחשב המקומי) יש לשים לב לדבר הבא:

שעדיין קיימת גישה לקבצים בענן של Google, תוכל לבדוק זאת בלינק הבא: drive.google.com/my-drive.


כעת, תוכל למחוק את תכולת תיקיית Google Drive ואת הקבצים שנמצאים בתוכה.


Yorumlar


bottom of page