top of page
חיפוש

שחזור תיבות דוא״ל מ-TimeMachine

ניתן לשחזר את תכולת תיבות הדואר של תוכנת AppleMail מתוך מערכת הגיבויים של TimeMachine, בשתי דרכים שונות:


לפני שנתחיל, יש מספר דברים שעלינו לבדוק שאכן מתקיימים, מערכת הגיבויים פעילה (לקצת יותר מידע בנושא בחלק א׳ וחלק ב׳) ושדיסק הגיבוי מחובר למחשב.


הדרך הרישמית:

1. פתח את תוכנת Mail, מתוך תיקיית Applications.

2. גש לקיצור הדרך TimeMachine שממוקם בפס התפריטים ליד השעה והתאריך.

3. בחר Enter TimeMachine.

4. עבור לתאריך הרצוי (תאריך שבו, עד כמה שידוע לך, נראו לאחרונה המיילים).

5. לחץ על כפתור Restore.

6. שב וחכה שהפעולה תסתיים.הדרך הפחות רישמית:

1. פתח את תוכנת Mail, מתוך תיקיית Applications.

2. בחר Import Mailboxes מתוך תפריט File.


3. בחלון פתיחת הקובץ, עבור אל דיסק הגיבוי של TimeMachine.

4. דפדף פנימה עד שתמצא את תאריך הגיבוי האחרון שבו , עד כמה שידוע לך, נמצא הגיבוי הרלוונטי.

5. הכנס אל תוך תיקיית Users.

6. בחר את ה-User שלך.

7. לחץ על כפתור Choose.

8. בשלב זה התוכנה תייבא את המיילים אל תוך תיקייה On My Mac שבתוך תוכנת Mail.

9. שב וחכה שהפעולה תסתיים.מוזמנים ליצור קשר להצגת שאלות בנושא או לשירותי תמיכה.

בהצלחה!


bottom of page