top of page
חיפוש

מכונת הזמן - מערכת גיבויים למקינטוש חלק ב׳

עודכן: 7 במאי 2018

בחלק א׳ סקרנו את שלבי התקנת מערכת הגיבוי, בחלק זה נעסוק באופן שבו נוכל למשוך את הקבצים מתוך הגיבוי בשעת הצורך. זאת תוכל לעשות בשתי דרכים שונות שאותם אביא כאן לבחירתך.


הוצאת קבצים מהגיבוי באמצעות TimeMachine

כדאי להדפיס או לצלם את השלבים, פתיחת תוכנת Time Machine תשנה את תצוגת המסך, ייתכן וזה יראה מוזר מעט..

1. בחר Applications מתוך תפריט Go .

2. פתח את תוכנת Time Machine, פתיחת התוכנה תציג את החלון במצב Tile, כלומר תראה מספר רב של חלונות הנושאים את אותו השם, כל אחד מהחלונות האלה הוא למעשה אותו חלון במופע זמן אחר. תוכל לשוטט בין החלונות רק כדי לראות את ההבדלים ביניהם.

3. במידה ומצאת את הקובץ שאתה מחפש, תוכל להעתיק אותו למקומו המקורי.


הוצאת הקבצים באופן ידני (מומלץ)

1. הכנס אל דיסק הגיבוי (השם שנתנו לו בחלק א׳- TimeMachine)

2. הכנס אל תוך תיקיית backups.backupdb

3. בתוך התקייה תמצא את הדיסק הקשיח הראשי של המחשב שלך ודיסקים נוספים אם יש כאלו.

4. בתוך התיקייה תמצא תיקיות רבות הנושאות שמות תאריכים, אלו למעשה תיקיות שמכילות את גיבוי המחשב, בכל אחת מנקודות הזמן שבהן הוא גובה.

5. ניתן בשלב זה להעתיק (על ידי גרירה) את הקובץ או הקבצים הרצויים בחזרה אל הדיסק הראשי במחשב שלך.


מערכת TimeMachine מגבה באופן אוטומטי ושקוף למשתמש את כל המחשב, כולל מערכת ההפעלה ותוכנות והיא מאפשרת בין השאר שיחזור מחשב שקרס באופן מדוייק. פעולה זו היא מעט יותר מורכבת ודורשת התערבות טכנאי מקינטוש מקצועי.


bottom of page