top of page
חיפוש

מכונת הזמן - מערכת גיבויים למקינטוש חלק א׳

עודכן: 2 במאי 2018

משתמשי המחשב נחלקים לשניים, אלו שעדיין לא חוו קריסת דיסק קשיח ואובדן מידע שנצבר במהלך השנים, לבין אלה שארוע דומה או עצה מלמודי קרבות הביאה אותם לנהל מערכת גיבויים קפדנית ללא פשרות.

במאמר הקצר הזה אנסה להנחות את הקבוצה הראשונה כיצד לבצע גיבוי.

לפני שנתחיל, בואו נוודא שאנחנו עומדים בדרישות המינימום

מערכת הפעלה OSX10.5 ומעלה

דיסק קשיח חיצוני USB בנפח של לפחות פעם וחצי מהגודל של הדיסק או סך כל הדיסקים הפנימיים (ניתן לרכישה בכל אחת מחנויות המחשבים), אפשר ואף רצוי להתייעץ עם טכנאי מקינטוש לגבי ההבדלים בין סוגי המדיות השונות.


* בשלב זה כדאי להדגיש, מערכת TimeMachine תאפשר לגבות מחשב בודד לדיסק חיצוני שמחובר ישירות למחשב ואינה מאפשרת גיבוי כונני רשת. לגיבוי רשת מחשבים בת יותר משני מחשבים תזדקקו לדיסק קשיח חיצוני בעל חיבור רשת. לא כל סוג יתאים וגם במקרה הזה כדאי להיוועץ בטכנאי מקינטוש.


איתחול דיסק הגיבוי:

1. בחר Utilities מתפריט Go

2. פתח את תוכנת DiskUtility

3. חבר את הדיסק החיצוני (דיסק הגיבוי החדש שרכשת), לאחר חיבורו תוכל לזהות אותו בעמודה השמאלית, יופיע לרוב בצבע כתום.

4. לפני שממשיכים, וודא פעם נוספת שזה אכן הדיסק הנכון. תוכל לעשות זאת על ידי ניתוקו וחיבורו.

5. סמן את דיסק הגיבוי בעזרת העכבר ולחץ על כפתור Erase.

6. בחלון שנפתח, שנה את הגדרת הדיסק ל- (Mac OS Extended (Journaled

7. תוכל בשלב הזה לתת לדיסק שם משמעותי, אני נוהג להשתמש בשם TimeMachine.

8. לחץ על כפתור Erase.

כעבור מספר שניות לא רב הדיסק יהיה מוכן לשימוש.

9. בשלב הזה המערכת תשאל אותך האם להשתמש בדיסק עבור Time machine (כפי שמתואר בתמונה הבאה) אם תאשר, המערכת תבצע את כל התהליך שיפורט למטה באופן עצמאי ואפילו תתחיל את מלאכת הגיבוי כעבור שתי דקות בדיוק.

הפעלת מערכת הגיבוי TimeMachine באופן ידני:

1. מתוך תפריט התפוח, בחר System Preferences

2. בחר ב- TimeMachine

3. אם יש לך בצד שמאל כפתור הזזה ON/Off, העבר אותו למצב On, אם גרסת המערכת שלך מתקדמת יותר סמן את הקופסית Back Up Automatically.

4. סמן קופסית Show Time Machine in menu bar, פעולה זו תאפשר לך לעקוב אחר התקדמות הגיבוי מקיצור הדרך שנוסף לפס התפריט (ליד השעון והתאריך).

5. לחץ על כפתור Select Disk.

6. בחר מתוך הרשימה את דיסק הגיבוי (TimeMachine) ולחץ על UseDisk.

7. סגור את החלון.


כעת המערכת מוכנה לפעולה ואינך נדרש לבצע כל פעולה נוספת, המערכת תקפיד לבצע גיבוי אוטומטי בכל שעה במהלך היום ותתייק אותם בתוך תיקיות (בדיסק הגיבוי) בעלות שמות תאריך ביצוע הגיבוי. תוכל לעקוב אחר הגיבויים מתוך הצלמית שנוספה לפס התפריט ב-Finder.


מדריך זה הינו מדריך בסיסי, קיימות אפשרויות גיבוי מורכבות יותר שיאפשרו לברור דיסקים מסויימים שיכנסו לגיבוי, או לברור באילו שעות יופעל הגיבוי, אבל כאמור, אלו אפשרויות מתקדמות שיעניינו חלק קטן מהמשתמשים.

בחלק ב׳ אסביר כיצד ניתן לשלוף מידע מדיסק הגיבוי.


bottom of page