top of page
חיפוש

התקנת מדפסת- חיבור USB

עודכן: 7 במאי 2018

תהליך התקנת המדפסת נחלק לשני שלבים,

שלב א׳, חילוץ המדפסת מהקופסא:

שלב זה חייב להתבצע על פי הוראות יצרן המדפסת, מדפסת חדשה מגיעה עם מדבקות וספוגים שתפקידם למנוע תזוזה של חלקי המדפסת בזמן השילוח.


שלב ב׳- התקנת הדרייבר:

1. חבר את כבל ה-USB שיוצא מהמדפסת אל ממשחק חיבור פנוי במחשב (לא במקלדת).

2. בחר System Preferences מתוך תפריט התפוח.

3. בחר Printers & Scanners

4. כך יראה החלון:

5. לחץ על ״+״ ובחר את המדפסת אם היא מופיעה ברשימה או Add Printer or Scanner אם לאו.
6. אם בחרת באפשרות Add Printer or Scanner יופיע לך החלון הבא, וודא כי המדפסת דולקת ובחר אותה מתוך הרשימה. בשלב זה מערכת ההפעלה אמורה לזהות את הדרייבר המתאים למדפסת ולהתקינו.

7. אם המערכת לא מצליחה לזהות את הדרייבר המתאים למדפסת, נסה לאתר את הדרייבר ברשת האינטרנט, הורד את הגרסה המתאימה ומתפריט Use בחר Other. גש למיקום הדרייבר שהורדת מהרשת ובחר אותו.


נתקלת בקשיים באיתור הדרייבר, צור קשר טלפוני עם טכנאי מצוות מקינטוש לסיוע טלפוני ללא עלות.


bottom of page